Bustidningen

Ny värdegrund?

Nix, det är inte jag som funderar över den saken utan förmodligen de styrande inom Vingåker. Vill jag tro efter att ha läst i senaste KF-protokollet:”Kommunikationschefen redogör för kommunens arbete kring att uppdatera den befintliga värdegrunden, Våga, ansvar, respekt, stolt, under år 2020.” Då jag inte var besökare vid det

Fortsätt läsa

Precis så…

…tycker jag också – kände jag att jag också anser – när jag nyss läste vad en kvinna vid namn Eva Danielsson skriver i en kommentar hos DGS:  Människor växer av att ta sig igenom en hel del svårigheter på egen hand liksom av att göra de vardagliga sysslorna under

Fortsätt läsa