Bustidningen

Om att bli informerad…

Vi har en plan…Som ”trottoarbonde” i min sommarkommun Håbo är det ett nöje att veckovis få ta del av den lokala informationen. I veckans nr fastnade jag direkt för rubriken ”Här är kommunens plan för återvändare” Kommunstyrelsens ordförande säger att kommunen skall vara redo för eventuella återvändare och tycker att

Fortsätt läsa

Stressad av dyster rapport…

Jag känner mig lite stressad. Det börjar bli lite mycket nu med anmaningar och förhållningsorder från alla håll. De dagliga anvisningarna från hustrun har jag lärt mig att hantera/negligera,  🙂 men det börjar bli många nu i media.De flesta klagomålen handlar om att vi äter fel, skräpar ner och åker

Fortsätt läsa

De börjar vakna…

Ser att politikerna och PK-media har vaknat till liv igen. Det stundar ju ett EU-val och man försöker entusiasmera oss medborgare.  Intresset för Europa-valet är av naturliga skäl mindre då det ligger lite längre bort och har inte så stor påverkan på det dagliga livet. I senaste valet deltog 51%

Fortsätt läsa

Vad gör din kommun för…

Hm, när jag läste ditt inlägg om vad PRO hade att erbjuda tänkte jag att i alla fall en anledning till att flytta till Vingåker kunde strykas från listan. (PRO är föga bättre i andra kommuner). Det fina påskvädret gav mig i alla fall en anledning att packa kappsäcken och

Fortsätt läsa

Om att bli kränkt…

Du Bjarne.har du tänkt på att allt fler anser sig kränkta när de tillrättavisas ellerkritiseras och det är inte bara i skolans värld. Nu senast kunde man läsa hur skidåkare i Seefeld kände sig utsatta. Isak Skogstad skriver i DN Debatt hur den kultur som råder i svenskaskolan urholkar lärarens auktoritet

Fortsätt läsa

Omprövning av skolpolitiken?

Du Bjarne,många har ju länge längtat efter en omprövning av skolpolitiken.Tillfälle till förändring finns nu med en ny gymnasieminister med ett starkt mandat till att påverka skolpolitiken med inriktning på studiero, ämneskunskaper och en lärarroll som kunskapsförmedlare. I Januariavtalet finns skrivningar om att Sverige skall återupprättas som en kunskapsnation med

Fortsätt läsa

Ibland kan man undra om landsbygden håller på att dö…

Frågan om landsbygdens framtid har klättrat på den politiska agendan. I fokus står ofta den vikande befolkningen och med den försämrad samhällsservice. DN har redovisat fakta i en del frågor. Bl. a om klyftorna mellan stad och landsbygd. Oklarhet råder om definitionen på landsbygd då det bl a finns kommuner som

Fortsätt läsa

Måndag

Jag har sagt det ett par gånger förut – jag gillar måndagar – och även denna kan jag notera efter att ha läst vad Stefan Hedlund denna morgon skriver på DGS – Det Goda Samhället. Där jag nickar medhållande när jag bl a läser: När Stefan Löfven den 9 september

Fortsätt läsa

Beredskapsplan?

Hej Bjarne Blev lite intresserad när jag i dagens DN såg uppgiften om att Ljusdals Kommun till 95% består av skog. En hel del har ju nu brunnit upp och man har i efterhand konstaterat att faran för skogsbränder inte togs med i beredskapsplanen för olika kriser. Måste väl ändå

Fortsätt läsa