Hur man kanske fixar skolan på 100 månader

Det finns texter jag läser som får mig att vilja resa mig upp och göra vågen! Här kan du få ta del av en sådan där rubriken säger:Hur man kanske kan fixa skolar på 100 månader.Där texten börjar så här: Den svenska skolan har ju fått utstå mycket kritik för

Fortsätt läsa

Vem vill bli lärare?

Hm, vem vill egentligen bli lärare idag? Att reducera läraren till en coach för elevernas sökande efter kunskap utan tydliga mål undergräver attraktionen att bli lärare. Att  man dessutom som lärare riskerar att åka på ett skadestånd för att man utvisar en elev som misskött  sig visar på behovet av

Fortsätt läsa

Om kritik…

Att jag tar upp ämnet här beror nog mest på vad jag har skrivit på ingångssidan – Tankar om skolan – som vill jag anse är ännu en kritisk text om den svenska skolan. Jag läste just i Expressen dessa rader: ”Att få kritik ingår i jobbet. Den bröliga sorten

Fortsätt läsa

Omprövning av skolpolitiken?

Du Bjarne,många har ju länge längtat efter en omprövning av skolpolitiken.Tillfälle till förändring finns nu med en ny gymnasieminister med ett starkt mandat till att påverka skolpolitiken med inriktning på studiero, ämneskunskaper och en lärarroll som kunskapsförmedlare. I Januariavtalet finns skrivningar om att Sverige skall återupprättas som en kunskapsnation med

Fortsätt läsa

En bit från verkligheten?

Funderar jag när jag i Kuriren läser rubriken: 2021 ska kommunen nå Skolverkets mål – och där det i artikeln finns redovisade ”tankar” som lockar framfunderingar till min egen rubrik…Där kunde jag krångla till texten lite – ser jag. Nåväl – bakgrunden är att Skolverket har samverkat med kommunen för

Fortsätt läsa

Skrämmande läsning

Skrämmande läsning – om dagens studenter… 16.15 – Ännu mer skrämmande läsning – som får mig att känna stor lust att få svära – riktigt ordentligt…Det händer ibland när jag läser Kuriren – men den här gången är det inte tidningens ”fel” – utan känslan vaknar när jag läser vad

Fortsätt läsa

Outstanding

Ännu är det några veckor kvar av sommarlovet och lärare (?) och elever kan fortsätta njuta av sin ledighet. Men efter att ha läst en artikel i SvD om en skola i England undrar jag lite över vad de ansvariga för skolorna i Vingåker har för sig. Nu – i

Fortsätt läsa

Om skolans kris

Jag sitter här denna varma måndag och mina känslor hoppar mellan att vara urförbannad och till döds uppgiven. Emellanåt ilsken som ett bi för dagens läge och uppgiven för att jag tycker mig förstå att ”läget” högst sannolikt inte kommer att förändras på många många är. Det handlar om den

Fortsätt läsa

Om skolan – för 52a gången

Från vännen Åke kom just en ”fundering” som jag gärna delar med mig av.Och känner samtidigt en diffus känsla av att lärarna nog upplever en viss samhörighet med de inom SD – i form av att de ständigt är ifrågasatta… ”I debatten om orsaken till varför det  gått snett i den

Fortsätt läsa