Är Jimmie en – banan?

Kan det vara så att Jimmie Åkesson kan liknas vid en – banan? 
Kan man likna våra stora media som – iskallt vatten?
Kan man se sju av våra politiska partier som – apor?

”Fem apor blev placerade i en apbur. I taket hängdes en banan som aporna inte kunde nå. En stege placeras i buren så att aporna skulle kunna nå bananen. 
Varje gång en apa försökte klättra upp på stegen för att nå bananen, blev alla aporna nersprutade med iskallt vatten.

Efter några försök lärde sig alla apor sambandet mellan försöket att nå bananen och det kollektiva straffet att bli nersprutade med iskallt vatten. De lärde sig att om de ville fortsätta vara varma och torra så var det bäst att hålla sig borta från stegen. Från och med nu försökte ingen av de fem aporna nå bananen.
Det fanns inget behov av vattenbehandlingen längre.

Nu byttes en av de fem aporna mot en ny apa. Den nya apan, som inte kände till vattenbehandlingen, försökte ta bananen. Inom loppet av en sekund attackerade de andra fyra aporna honom och bet honom ett flertal gånger, tills han slutade försöka nå bananen.
Observera att vattenbehandlingen inte användes längre.

Samma procedur upprepades. En av de fyra aporna som erfarit den ursprungliga vattenbehandlingen blev utbytt mot en ny, och återigen bet de andra aporna honom till lydnad, även den näst nyaste som inte varit med om vattenbehandlingen.

Till slut fanns det fem apor i buren, varav ingen hade upplevt den ursprungliga behandlingen. Då introducerades en ny apa. När denne försökte nå bananen, hoppade alla fem andra aporna på honom och bet honom. Ingen av dessa apor kände till den ursprungliga kollektiva bestraffningen med kallt vatten.

Ingen visste varför man inte fick ta bananen, men de hade lärt sig att det inte var tillåtet att ta den.
Ingen åt bananen och ingen visste varför.”