Om mänskliga och medborgerliga rättigheter

Läser i Kuriren att ”Katrineholms samkristna råd” har sänt ett brev till till kommunstyrelsen att kommunen inte ska införa tiggeriförbud.
Det är väl en uppfattning man inte kan förhindra att de har.
Det som får mig att här kommentera saken är att de ”I brevet ifrågasätter de också var solidariteten och människors lika värde tagit vägen.”

Så får jag för mig att till de kristna i Katrineholm (och andra som delar deras uppfattningar) att ta del av vad Ann Heberlein skriver:

”En text på Sydsvenskans ledarsida den 12/2, signerad Sofia Nerbrand, fick mig att sätta kaffet i vrångstrupen. Nerbrand upprörs över att Ungern prioriterar ungerska medborgare framför människor som inte är medborgare i Ungern. Hon kröner resonemanget med följande slutsats: ”Retorik och politik som premierar det egna folket och stänger ute andra ska inte ha en plats i dagens Europa”.

Nerbrand avslöjar en generande okunnighet om skillnaden mellan mänskliga och medborgerliga rättigheter. Den okunskapen är hon dessvärre inte ensam om.

Jag har noterat en bekymmersam brist på kunskap angående de rättigheter som kan knytas till människans värde, respektive till medborgarskapet i ett land.” (min fetmarkering)

Och, så beskriver Heberlein skillnaden – här.

Orkar du, eller vill inte, ta del av hennes text kan jag i alla fall delge dig att texten slutar så här:

”Den som inte är medborgare bör inte ha samma rättigheter. Han eller hon har rättigheter i egenskap av att vara människa – men de mänskliga rättigheterna är mindre omfattande än de medborgerliga.
När medborgares och icke-medborgares intressen står i konflikt med varandra bör medborgarnas intressen ges företräde. Ja, det är en obekväm hållning – men vuxna människor måste klara av att göra människor både arga och besvikna.
Vi behöver vuxna beslut och en vuxen politik som prioriterar svenska medborgare. Det är inte illvilja att välja svenska medborgares behov framför icke-medborgares. Det är att ta ansvar.”

Så tycker jag också!
BW