Politiskt eftersnack

Det är inte utan att jag känner mig en smula ”fed up” vad gäller politik. Och kanske det rent av blir värre med den saken eftersom det återstår en hel del rävspel vad det gäller allt från val av talmän i riksdagen, val av statsminister och lite annat humördämpande ”spel för galleriet”.

Lite mer intressant tycker jag det är att läsa eftersnacket från de olika partierna – mest då de som känner sig som förlorare.
Som MP i Sörmland – som i det här landstingsvalet förlorade sin medverkan i landstinget. Läser en artikel i Kuriren där företrädare för MP gråtmilt ondgör sig över sakernas tillstånd:

”Miljöpartistisk landstingspolitik har ett starkt fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt givetvis miljö, klimat och social hållbarhet.”, berättar de – och deras utsagor slutar så här:

Vi fortsätter utveckla vår landstingspolitik. De senaste veckorna har nya medlemmar börjat strömma till, och vi ser över hur vi ska bygga upp en stark organisation för ett fortsatt politiskt arbete även efter valet.

Vi försvinner från maktens korridor men inte från Sörmland, och vi räknar självklart med att komma igen i valet 2022, för miljö, klimat och en jämlik vård.
Vi vet att vi behövs.
(min fetmarkering)

Medlemmar strömmar till? Vilket i min syn på vad det betyder är ungefär att – ett hundratal har blivit medlemmar den senaste tiden.
Det har jag svårt att tro på. Vilket förstås kan bero på att jag har fel uppfattning om hur ”strömmar till” ska tydas. Det kanske med MP-ögon ska tydas som ett 15-tal den senaste månaden…
Jodå, jag är begåvad med fördomar. Som bl a kan visa sig i att jag har en tämligen bestämd uppfattning om de människor som är MP-politiker – de brinner för att rädda planeten.
En känsla som inte så överväldigt många svenskar verkar dela – i alla fall inte riktigt så där glödande som de inom MP – utan lite mer avvaktande. Vilket väl då kan förklara varför MP gjort så dåligt från sig i senaste valet och på något sätt också motbevisar vad MP i Sörmland säger – Vi vet att vi behövs.

Om nattgöken behövs vet jag inte – men jag har i alla fall (själv) lite kul när jag håller på. Livsglädje – är ett ord jag nyligen använt på annan plats.
Erbjuds man inte sådan från kommunen får man ordna den saken själv.