Vänner på väg – bort…

Kom jag att fundera kring när jag i en krönika i Fokus läser:
”Norman Mailer (den amerikanske författaren) sa en gång att det inte är något fel på hög ålder men att man ska ha förstånd att dö i tid.
Han menade alltså att man ska förstånd att dö innan alla de gamla vännerna är borta.”

”Är borta”, funderade jag lite kring och kom på att jag själv inte menade att de just måste ha dött. Jag har vänner som jag vill kalla är borta även av andra anledningar.
Där jag tycker är ett av det mest trista är när de försvinner bort av mentala skäl – blir allt mer dementa och blir att svårare att hålla kontakt med.
Så småningom blir det så att jag ger upp att försöka…

Samma sak känner jag att det blir med gamla vänner som (nu skriver jag snällt) stannat upp i livet, inte längre är nyfikna och hamnar i ett liv som jag vill beskriva som ”läsa Kuriren och glo på menlösa program på teve”.
För att slå ihjäl tiden på något sätt. Gamla (jämnåriga) vänner som tidigare vaknade till liv, visade pigga ögon, när jag föreslog ”ska ni åka med på en bilresa till  – och ofta då ett resmål utomlands. Numera helt ointresserade och verkar tycka allt bortom Vinön är för äventyrligt.

Vi har absolut ingenting att prata om, resonera kring, för de tar inte del av vare sig samtiden eller ”framtiden” genom att t ex läsa vad begåvade människor skriver snart sagt i vilka ämnen jag nu kan komma på.

Det känns så sorgligt att jag bestämmer mig för att sluta skriva där…

…men återfår senare lusten när jag i Kuriren läser om något annat – sorgligt – skolorna i Vingåker. Kuriren skriver:

”Barn- och utbildningsnämnden kommer även att ta upp resultatmålen för kommunens skolelever. I ett tjänsteutlåtande framkommer det att 48,1 procent av eleverna hade gymnasiebehörighet i slutet av förra året.
Alla elever får heller inte godkänt i alla ämnen. 83,6 procent i årskurs sex och 73,9 procent i årskurs nio hade minst E i alla ämnen.
Kommunens mål är 100 procent.”

Såg du sänkningen där från  83,6 procent till 73,9 procent vad gäller årskurs 9.

Man kan – om man är engagerad Vingåkersbo – bli galen för mindre.
Ett sådant uselt resultat.

Här får du mer att fundera över. Kuriren igen:

”Målet att fler elever ska få A i jämförelse med föregående år uppnåddes bara av en skola, Slottskolans högstadium, där 1,2 procent av eleverna hade fått högsta betyg i något ämne.
Hos skolans sexor hade 0,8 procent av eleverna fått A, en oförändrad siffra jämfört med 2017.
Flest elever med betyget A hade Sävstaskolan med 1,5 procent, trots det uppnådde skolan inte målet med en ökning.
Varken Högsjö eller Marmorbyns skolor delade ut högsta betyg till sina elever.”

Nu måste jag gardera mig – eftersom jag gick min skolgång i Västerås – att den i slutet av 40-talet – måhända var ännu sämre än dagens skolor i Vingåker.
Men om vi tänker oss att en skolklass i Vingåker har 30 elever så ger 1,2 procent att inte ens en av dem (0,36) har fått A i något av ämnena.

På onsdag har har barn- och utbildningsnämnden sammanträdeoch i en första känsla kom tanken fram att jag skulle gå och lyssna på vad de har att anföra för kloka saker om framtiden för kommunens skolverksamhet.
Men så kom jag på bättre tankar – som du får tyda hur du vill…