Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Outstanding

Ännu är det några veckor kvar av sommarlovet och lärare (?) och elever kan fortsätta njuta av sin ledighet. Men efter att ha läst en artikel i SvD om en skola i England undrar jag lite över vad de ansvariga för skolorna i Vingåker har för sig. Nu – i den kvava sommarvärmen.

Sitter de och funderar över hur de ska agera för att våra skolor ska – som den engelska skolan artikeln handlar om att av – landets skolinspektion lyckas uppnå betyget/omdömet ”Outstanding”?

SvD skriver:

Har det alltid gått så här bra?
– Oh no!
Rektorn Louise Nichols skrattar. ”Out of control” är uttrycket hon använder för tiden när hon tog över ledningen för tio år sedan, okontrollerbart.
Gick hon in i ett klassrum flög det saker.
Elever och föräldrar flydde skolan.

Kingsmead Primary var långt ifrån den enda skolan med problem. I början av 2000-talet låg Hackney i botten på landets resultattabeller. Situationen var så katastrofal att kommunen fråntogs ansvaret för skolorna. Istället avsattes pengar till en stiftelse som skulle få skolorna på fötter.

Det var hårda tag, berättar Åsa Melander, tidigare skolplaneringschef och jobbade med bland annat Hackneyprojektet.
Hon är svensk men sedan över tio år bosatt i England.  

Skolor stängdes, rektorer sparkades, lärare utvärderades.

Det är, i alla fall för mig, lätt att få en snabb fundering som ”Vingåkers skolor har ju under många år harvat i bottenträsket när det gäller omdömet om skolornas kvalitet. Borde kommunen fråntas ansvaret för skolorna?”

Om du är intresserad av hur det kan gå till att ändra en skola från botten till toppen – läs artikeln. Och sitter du i kommunfullmäktige efter den 9 september – se därefter till att skolorna i Vingåker tar efter Kingsmead Primary.

Skolor stängdes, rektorer sparkades, lärare utvärderades.
Hårda tag.

En i  Sverige/Vingåker fullständigt osannolik tanke.
Tråkigt nog…

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Måndag

Jag har sagt det ett par gånger förut – jag gillar måndagar – och även denna kan jag notera efter att ha läst vad Stefan Hedlund denna morgon skriver på DGS – Det Goda Samhället.
Där jag nickar medhållande när jag bl a läser:

När Stefan Löfven den 9 september har att möta den svenska valmanskåren kan se tillbaka på fyra år av väl dokumenterad oförmåga att styra landet. Han har slagit rekord inte bara genom att ådra sig sju prickningar i Riksdagens konstitutionsutskott. Han har även presiderat över säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen, en av de i särklass värsta säkerhetsskandalerna i modern svensk historia, och han bär ansvar för den ökända ”gymnasieamnestin”, en av de värsta lagstiftningsskandalerna i modern svensk historia.

Genom hela den svenska migrationskrisen har han därtill utmärkt sig som en vingelpetter, vacklande mellan grötmyndiga uttalande om ”ordning och reda i flyktingpolitiken” och skandalösa eftergifter för asylaktivister. Den minnesgode kan fråga vad som hände med löftet om att 80 000 migranter utan asylskäl skulle utvisas.

Jodå, mumlar jag, vi är nog många som både minns och därför efterfrågar svar på många andra kritiska frågor. Och får vi inte det, så blir jag inte alls förvånad om S den 9 september redovisar sämre valresultat än år 2014. Betydligt sämre…

Vilket jag – smått förvånad konstaterar – inte tror kommer att gälla S i kommunvalet i Vingåker

Kommentar

Där fick Stefan Hedlund med det mesta av eländet. Man kan ana att vårt land fungerar som bäst när inget allvarligt händer för då kan alla sova vidare.
Hoppas att väljarna drar iväg mot barrikaderna i september.
Åke

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Gråmulet

Oftast, jag i alla fall, ser på ordet gråmulet som någonting negativt. Det gör jag inte i dag – i alla fall vad det gäller väderleken som – trots att den gör dagen en aning mörk – inte på något sätt kan fördystra min sinnesstämning – som en centerpartist i Flen lyckas med.

Karina Krogh heter denna kvinna som lyckas göra mig irriterad när hon på journalistens fråga (svarar)
Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?
– För oss är utveckling viktigare än makt. Kan vi få gehör för de frågor vi har, så är vi öppna för samarbete med i stort sätt alla partier. Men vi kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna, vi står för långt ifrån varandra ideologiskt, men även praktiskt.
När jag tittar på vad Sverigedemokraterna har kommit med för förslag under dessa år, så har jag svårt att se hur det bidrar till en positiv utveckling av Flen.

Att jag blev så pass irriterad att jag hamnade ända i Flen beror säkerligen på att jag innan jag läste Kuriren hade läst vad Ann Heberlein skrivit på ledarsidorna.se

”Den som engagerar sig politiskt gör förhoppningsvis det eftersom han eller hon har en idé, en vision om hur samhället bör organiseras, vad som är ett gott samhälle och vilka värderingar och normer som ska råda i detta samhälle, hur våra gemensamma resurser ska fördelas, vad som är rättvist och jämlikt.
En politiker bör rimligen ha som mål att genomföra sina idéer, att försöka förverkliga sin vision om det goda samhället, och bör därmed vara intresserad av makt: Inte för maktens skull, utan för att den som äger makten kan få saker att hända. Med makt kommer ansvar, och ju större makt du har, desto större ansvar har du för hur du använder denna makt.

Makten har alltså inget värde i sig själv och är inte ett mål i sig. Makten har blott ett värde som medel till något annat, till förändring, till påverkan – och viljan att påverka och förändra är politikens kärna.
Den politiker som inte vill få saker att hända, som inte strävar efter makt, sysslar inte med politik utan med något annat. Därför finner jag det minst sagt förbryllande att så många politiker sätter en ära i att avhända sig makten. Den ene efter den andre, på kommunal nivå liksom på riksplan, bedyrar väljarna att de aldrig någonsin kommer att ta makten om det innebär att de måste söka stöd hos Sverigedemokraterna.

Ännu mer förbryllande är det att dessa ansvarslösa politiker förväntar sig applåder. Varför skulle väljarna bli imponerade av att de personer som vill bli valda för att styra vårt land säger att de vägrar att styra – om det innebär att de måste söka stöd hos, samtala med och samarbeta med ett annat demokratiskt valt parti? Resonemanget är befängt, och kvalificerar inte för att definieras som vuxet. Barnsligt, omoget och fegt är bättre ord för att beskriva oviljan att regera.
(min fetmarkering)

När jag tittar på vad Sverigedemokraterna har kommit med för förslag under dessa år, så har jag svårt att se hur det bidrar till en positiv utveckling av Flen.

Så får man förstås tänka, men för egen del skulle jag ha blivit synnerligen glad om reportern ställt frågan ”Vad tycker du då om de övriga partiernas agerande i den frågan?
Men den typen av frågor ställer aldrig Kuriren. Och jag begriper mig ta mig -f-n inte hur det komma sig – av en tidning som så ofta beskriver sig som ”viktig för demokratin”.
Jodå, Kuriren jobbar idogt för att göra livet besvärligt för SD genom att ständigt få med negativa pikar om just SD och deras syn på politik. Som t ex här där man försåtligt lägger in frågan om Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?” för att få en möjlighet att få ge SD en ”känga” väl medvetna om att Krogh skulle svara som hon gjort.

Det får väl läsarna stå ut med – de allt färre – och blir det då så att man (som jag förmodar) huvudsakligen bygger sin syn på verkligheten genom att bara läsa Kuriren – och lyssna på Annie Lööf – då kommer man med sådana korkade utsagor som Karina Krogh.
Och förmedlad genom undermålig journalistik i Kuriren.

Fick jag inte för en stund sympati för vårt lokala Vingåkerspartiet VTL som inte behöver fråga ” någon mamma vad de ska tycka”.

Gäller Flen:
Vid valet 2010 fick C 831 röster – år 2014 762.
Vid valet 2010 fick SD 700 röster – år 2014 1802

Katrineholms-Kurirens upplaga – var år 2010 var 11 600 exemplar.
År 2016 – 9700 ex.
År 2017 9200 ex. – (varav 500 i digital upplaga) och där 1700 är rabatterade prenumerationer och 300 är s k friexemplar. (gratistidningar)

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Beredskapsplan?

Hej Bjarne
Blev lite intresserad när jag i dagens DN såg uppgiften om att Ljusdals Kommun till 95% består av skog. En hel del har ju nu brunnit upp och man har i efterhand konstaterat att faran för skogsbränder inte togs med i beredskapsplanen för olika
kriser. Måste väl ändå kunna rubriceras som tjänstefel och beaktas av väljarna i höstens val.

Inte helt oväntat kom jag att tänka på Vingåker och undrade om information fanns att hämta om eventuell beredskapsplan för kriser i kommunen. Den första sökningen resulterade i en sida om Kristeam och krishantering där det påpekas att alla kommuner enligt lag ska ha en  beredskap för att hantera händelser längs hela hotskalan.

Texten avslutas med att ”vi arbetar hela tiden med att förbereda oss för det värsta, och planera för hur dessa risker kan hanteras på bästa sätt. Det finns även en krislednIngsplan där det framgår hur kommunen ska hantera kriser.”

På sidan finns ingen uppräkning eller hänvisning till möjliga kriser eller hantering av dessa inom kommunen. Däremot finns  under Kommuninvånares krisberedskap
påpekande om att invånarna har ett eget ansvar för att vara beredd på att hantera en svår situation ett antal första dygn.
Länkar finns till generell information om Krisinformation.se och DinSäkerhet.se

Man kan undra vilka möjliga kriser som räknas upp i kommunens beredskapsplan och hur dessa skall hanteras. Finns planen tillgänglig att ta del av för intresserade kommuninvånare eller anses den vara alltför sekret?
/Åke

Hm – det var en intressant fråga, som kanske kan få ett svar om jag sänder din text till kommunen med en förfrågan.
Jag vet att det finns ansvariga inom kommunen som läser vad du och jag skriver på nattgöken men de tar aldrig – på eget initiativ – kontakt med mig/oss när vi ställer våra försynta frågor/funderingar i våra texter  😉

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Värmeböljan år 2018…

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

PK-ismen?

Jag brukar, numera, inte lägga tid på så många tankar om PK-ismen då jag redan bestämt mig för att jag ogillar den. Men fick anledning att fundera lite till över dess framtid då jag just läste:

Darwinismen är vårt viktigaste vetenskapliga redskap för att förstå djuret människa. Livet är orättvist, det föds både intelligenta och dumma människor och de dumma kan inte göra det som de intelligenta kan.
Det föds starka och svaga.
Det föds människor som nästan alltid är friska och de som är sjuka mest hela livet, det är också orättvist.
Darwinismen konstaterar att människan blivit den hon blivit genom att de starkaste och smartaste överlevt (survival of the fittest).
PK-ismen är en religion som går på tvärs mot darwinismen genom att premiera svaghet.

Jag behöver nog fundera lite till över den sista meningen där…

Någonting jag däremot inte behöver fundera så mycket mer över är ”Varför blir jag så förbannad när jag läser sådant här?”
(läs gärna kommentarerna till artikeltexten)

Och blir inte klok på de märkliga människor som styr Sverige.

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Om bränderna

Du Bjarne,
nu har politikerna fått ett nytt och angeläget ämne att prata med väljarna om inför valet. Det duger ju inte att vårt gröna guld i Sverige ska tillåtas brinna upp. Efter en stunds pajkastning om vems fel det är att vår beredskap inte var bättre blir kanske debatten mer sansad och ägnar sig åt frågan Vad gör vi nu?

Problemet har åtminstone 2 delfrågor: Organisation/Ansvar och Kostnader för material och drift.

Den första delen omfattar Kommuner, Länsstyrelser och MSB.
Borde inte vara något större problem att lösa för ett så administrativt begåvat land som Sverige med fördelning av ansvar och kostnader (om vi kunde slippa omständliga och tidskrävande utredningar).

Lite värre blir det med kostnader för nödvändiga flygplan (behövs p g a våra avstånd). Dels kostar planen en slant (hur många kan behövas?), dels krävs kompetent personal och de behövs endast under en begränsad tid. Den delikata ekvationen löses sannolikt bäst genom sedvanlig försäkringsfråga där Sverige i samråd med andra länder (sannolikt nordiska och/eller europeiska) partar på
kostnaden.

En sannolikt dyrare variant vore att ha egna plan som kunde ha en alternativ användning under året i både civil och militär tjänst.
Det skulle då krävas både förmåga att skopa och ha lastkrok.
Varför inte kompa med våra nordiska grannländer och Baltikum?

Här kommer en länk med upplysande information om vilket plan som finns tillgängligt och vad MSB tycker om det
/Åke

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Politikerförakt…

Politikerförakt – ett otrevligt ord – som blir allt mer spritt. I alla fall i mina kretsar. Och för egen del stiger det hos mig själv. Jag och Clemens har flera gånger ställt oss frågan ”Har vi någonsin tidigare haft en så usel regering som nu?”.
Nej, det har vi inte…
Och vi vidgar gärna det svaret till våra omdömen om en del myndigheter och organisationer. Som t ex Migrationsverket, Arbetsförmedlingen m fl…

Nåväl, det var inte det jag vill peka på denna ljuva måndagsmorgon utan bara länka till en text som är skriven av Johan Westerholm som hos ledarsidorna.se i sin text redovisar hur illa ”de senaste regeringarna har misskött den svenska räddningstjänsten”.
Man utreder och utreder men ingen i den nuvarande eller de förra har inte tagit del av vad utredningarna kommit fram till utan ”tittat bort” enligt Westerholm.

Svensk räddningstjänst har nedrustats under lång tid, krisberedskapen är under all kritik och lärdomar från tidigare kriser har inte tagits tillvara. Den svidande kritiken kommer från regeringens särskilda utredare för Västmanlandsbranden, Aud Sjökvist.

– Jag förlorade tron på krisberedskapen, om det blir en riktig kris då ska man inte räkna med att samhället fixar att hjälpa, säger Sjökvist till Expressen.

En mycket intressant och informativ text av Westerholm som slutar i ett ”tjyvnyp” till dagens politiker som gör mig starkt avundsjuk med sin formulering:

Vad som däremot kan bli aktuellt
är att utreda om statliga utredningar och expertråd skall börja tas fram i form av pekböcker eller enklare Youtube-klipp på tre minuter (den tid som är rimlig att anta att en minister eller partiledare kan behålla koncentrationen) så att även dagens statsministerkandidater och partiledare kan ta till sig informationen på en basal nivå.

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Om medias framtid

Blev inspirerad att komma med ett inlägg när jag återläste vad vännen Åke skrev i förra inlägget på den här sidan. Då menar jag tanken att tidningar som Kuriren har begränsad livslängd. Att de inte går under snabbt beror – enligt mig då – på en kombination av ”gammal vana” och nyfikenhet på lokalt skvaller.

Två argument som – i alla fall det första – gör att läsekretsen sakta dör bort. Nyfikenhet på skvaller tror jag också minskar efterhand som Kurirens (gamlingar) läsekrets förändras över till den nya generationen som bara umgås digitalt med sådant – genom t ex smarta mobiler. Där de inte behöver vänta till nästa dags utgivning av Kuriren (eller sen uppdatering på kkuriren.se) när de själva skvallrar till (mellan) sig själva inte bara med ett minut-aktuellt sms utan kan dessutom lägga till bilder. Många bilder…
Jag antar att de flesta av er läsare begriper vad jag menar med den beskrivningen.

Det är inte bara ungdomen som förändrar sina medievanor – även ”modernt fungerande gamlingar som jag själv”  😉 – har slutat ta del av nyheter på papper.

Men även hur jag kommer att vilja få uppleva mitt framtida nyhetsflöde.

Nu tar jag mig ut på gungfly – för jag tänker hänvisa till mig själv.
Jag prenumererar på kkuriren.se – Kurirens digitala utgåva.
Kostar mig 99 kronor i månaden.
Att jag har en prenumeration är till 100 procent för att jag vill få kunna ta del av ”viktig information” om det som händer i Vingåker. Är inte det minsta intresserad av material om Katrineholm, eller ta del av tidningens annonser, eller ”sport & skvallermaterial” om Vingåker.

Låt mig konstatera att över 95 procent av det jag prenumererar på är helt ointressant.
Lik förbannat måste jag betala för det – då jag (ännu) inte bara kan betala för det artiklar jag finner ”prisvärda”.
I Kurirens nuvarande läge skulle det väl bli en två-tre artiklar i månaden.
Och det kan ingen tidning överleva på – om läsarna blir sådana.

Jag vill kunna prenumerera (bara) på sådant material jag vill ta del av.
Ett exempel – låt mig säga att jag är intresserad av ledarsidor.
Inte bara den i Kuriren då utan från många olika tidningar – för att få många olika intryck.
Kuriren skriver:

Du som är prenumerant på Katrineholms-Kuriren kan läsa lokala nyheter från Skellefteå i norr till Markaryd i söder på fler än 40 sajter och appar – helt utan extra kostnad. Allt du behöver göra är att skapa ett konto på respektive tidningskoncerns sajter och appar som ingår i samarbetet.

Totalt ointressant – för mig – som inte har minsta lust att klicka mig in på varje tidning och där leta upp deras ledartext.
Varför erbjuder inte Kuriren mig möjligheten att bara få prenumerera på dessa tidningars ledarsidor – i ett lätthanterat paket. Vi lever ju en digital miljö där sådant inte kan vara någon teknisk svårighet.
Då skulle Kuriren få behålla mig som prenumerant efter septembervalet.

Nu kommer jag att sticka ut min uppkäftiga näsa ytterligare ett stycke.
För – här – har jag länkat till en företeelse som sprider sig sakta men säkert.
En (av flera liknande) saker jag prenumererar på.
Kompetenta personer som kallas ”Youtuber” dvs de har en egen kanal på You Tube där de underhåller oss med vad de erbjuder. Underhållande – medryckande…

Det smått trista (tycker jag alltså) med just det här exemplet jag länkar till att det:
– ställer krav på tålamod då inslaget tar runt 60 minuter.
– kräver att den som tittar på det är intresserad av (engagerad i) ämnet
– Är åtminstone normalbegåvad

Vilket gör att jag inte tror att så många klickar sig in – när jag berättar att ”Henrik Jönsson & Rebecca Uvell pratar om media och dess framtid”.

Om du som jag – är intresserad av ämnet – vill jag säga – Det är förbannat bra!

PS  – Rekommenderas speciellt för redaktionen på Kuriren och Vingåkers politiker…

Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Varför ingen info?

Frågar jag mig – OK lite förstrött så där till en början – men efter en stund lite mer frågande. Jag av för avsikt att skriva några rader om det här att det just nu är så många skogsbränder på gång och i de stora media (tv antar jag också) får vi veta att resurserna inte räcker till för att klara av så många bränder.

Läser ett inlägg hos ledarsidorna.se vars ingress säger:

I skrivande stund pågår ca 40 aktiva bränder i Sverige. Beroende på vilken källa som tillfrågas varierar det mellan gräs- och skogsbränder, även antalet varierar. Av Sveriges radios direktrapport, som uppdaterades den 17 juli, framgår att det finns 60 pågående bränder medan Aftonbladet den 19 juli rapporterade om 40 pågående bränder.
I ljuset av den utvärdering som genomfördes efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 finns det goda skäl att anta att ingen i ansvarsställning lyft ett finger för att komma tillrätta med de brister som identifierades redan då.

Men också:
På vissa håll i landet har det rått extrem hetta och torka i flera månader, något som återigen satt brandförsvar, kommunal krishantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och civilsamhället på prov.
I vissa fall har dessa extrema förhållanden också uttömt resurser på gränsen till vad samhället klarar av.

I slutet av inlägget läser jag:

Att berörda personer i ansvarsställning inte tycks ha tagit del av utredningen som gjordes efter 2014 pekar på enbart det på en stor brist i samhällets krishantering. Den politiska mognaden och förmågan till ansvarstagande inom inte bara regeringen utan även inom ansvariga myndigheter och den politiska oppositionen visar tecken på avgrunder av ovilja och okunskap.
(min fetmarkering)

Det var nog där som den lilla gnagande frågan dök upp ”Hur är det då i Vingåker?” (1944 blev det krav på att alla kommuner skulle ha ett brandförsvar)
Tittar in på kommunens hemsida för att se om där finns minsta information om kommunens ”brandskydd”. Hittar ingenting. Inte heller någon hänvisning till kommunens FB-sida. Men där står heller ingenting annat än att det råder eldningsförbud.

Kanske jag ställer orimliga krav – men vore det inte läge för kommunen att på båda ställena skriva ner en text om att ”Läget i kommunen är gott vad gäller vår kompetens och resurser vad gäller skogsbränder. Dessutom så…”

OK – det är väl högst två ortsbor som funderar som jag. Men i alla fall – det vore ju ett elegant tillfälle för kommunen att visa – någonting – vad jag nu ska kalla det – men som i alla fall av oss Vingåkersbor säkerligen skulle få oss att tänka – snälla saker…

Kommentar:
Du Bjarne,
när det brinner i knutarna gör det det oftast på sommaren och vad gör väl då våra politiker som brinner för släckningsarbetet?
Minsann drar de inte iväg till olika brandhärdar där de på intet vis kan bidra med någonting annat än att hindra de som har ansvar för att fixa jobbet med de resurser som står till buds.

Tids nog kommer tillfälle att under ordnade former diskutera varför inte mer gjorts och vad som kan göras för att förbättra beredskapen fortsättningsvis. Väljarna kommer inte att luras av försöket att insamla billiga valpoäng till sanningens dag i september.
/Åke

Varför ingen info? – satte jag som rubrik. Det händer allt oftare att jag funderar:
Varför läser ingen? (i Vingåker)
Till exempel vad  som skrivs på så många kloka och intressanta bloggar – som vad Ulla Sandberg t ex. berättar på ulsansblogg…

Om du får några minuter över kan det (tycker jag) vara intressant att ta del av en artikel som har rubriken: Jakten på godhetsmarkörerna.