Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Politik – är dötrist…

Är en känsla som under den senaste tiden funnits på en framträdande plats i huvudet. Mitt alltså. Och då menar jag nog mest den kommunala politiken i Vingåker. Och måste korrigera mig själv igen till – de osynliga lokala politiska partierna som (för mig) är lika frånvarande som Stefan Löfven på SDs träff i Örebro det här veckoslutet.

En gång i tiden bemödade jag mig att – tämligen tätt – göra besök på partiernas hem- och Facebook sidor. Det har jag slutat med eftersom de (då) av mig upplevdes som ännu mindre kul än att sitta i väntrummet hos min tandläkare i Västerås. För den delen, tandläkarebesöken har de senaste 10 åren har bara handlat om lite ”finputsning” – dessutom utfört av en synnerligen gladlynt kvinnlig tandläkare – som ofta, mycket ofta visar ett leende som kan smälta glaciärer.

Det är annat det än vad ”hemsidesbesöken hos partierna” kunde bjuda mig.
Inte ens lite finputsning på det gamla trista innehållet…

Att jag hamnade i den här långrandiga inledningen beror på att jag i dagens utgåva av tidningen Fokus fann en text som BUMS fick mina tankar hamna hos våra lokala politiska partier. Som en slags föredöme då – vill jag framhålla…

Fokus vill att fler ska prenumerera på tidningen och det gör man genom att bl a skriva: 

”Hej!
Välkommen till Fokus! Vi är ett nyhetsmagasin som har ett annorlunda löfte till dig som läsare. Vår ambition, vårt löfte är att vi ska börja vår redaktionella bevakning där morgontidningarna slutar.
Kanske tycker du att din morgontidning består av många telegram från TT eller att rapporteringen bli alltmer ensidig. De långa reportagen, de specialiserade reportrarna som kunde skriva reportage värda att tala om – hittar du dem längre?

Eller så kanske du upptäcker att du mer och mer konsumerar dig journalistik via kvällstidnings-sajterna samtidigt som du saknar ett nav, en fast punkt som kan erbjuda något annat än än den snabba rapporteringen.

På Fokus tror vi mer på nya perspektiv än gamla sanningar. På djuplodande, berättande och inkluderande journalistik. Vi är trötta på snäv självrefererad kunskap. 
De vida perspektiven, berättande och fakta. Det är kärnan i Fokus.
Vi skriver, analyserar och försöker skapa förståelse för vår omvärld.”

Byt orden som gäller Fokus som tidning och tänk dig i stället att du läser en text om ett av våra politiska partier i Vingåker.

Tänk om man hos något av dem skrev något som:
”Hej, välkommen till XX !
Vi är ett parti som har ett annorlunda löfte till dig som väljare. Vi ska ärligt och djupgående, i ett veckobrev, berätta om vår syn på Vingåker som kommun:
Vår ambition är att…
För vi är trötta på snutteriet som erbjuds om Vingåker i Katrineholms-Kuriren – som dessutom kan vara hårt vinklat.
De vida perspektiven, berättande och fakta.
Det är kärnan för oss i XX” 

Och så börjar man med det den 1 januari 2020 i stället för att som det brukar vara, några månader för nästa kommunval, bedöva vårt intresse med sina flödande floskelramsor

Va?
Jo, du har rätt – jag är en idiot…

Vilket på intet sätt förhindrar att jag också citerar vad Maria Arnstad, redaktör på Språktidningen skriver i Fokus:

Pragmatik är den del inom språkvetenskapen som studerar språkets användning – hur ett yttrande ska tolkas i sitt speciella sammanhang.
En pragmatisk sats ska bara i vissa fall tolkas bokstavligt.
Ett vanligt exempel är satsen ”Kan du öppna fönstret? som är formulerad som en fråga trots att den egentligen är en uppmaning: Öppna fönstret!
I sin frågeformulering låter uppmaningen mindre brysk, vilket också är syftet.

När barn lär sig sitt modersmål, eller när vuxna lär sig ett nytt språk, har de ofta problem med just pragmatiken, eftersom den kräver lång språklig erfarenhet och bara kan övas upp i sociala situationer.

Pragmatisk kompetens inkluderar också sådant som ironi och humor – språkets absoluta finlir”

(min fetmarkering för att påpeka att jag emellanåt finner de två sakerna är en bristvara inte bara i Vingåker utan landet runt)

Välkommen till Vingåker