Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Beredskapsplan?

Hej Bjarne
Blev lite intresserad när jag i dagens DN såg uppgiften om att Ljusdals Kommun till 95% består av skog. En hel del har ju nu brunnit upp och man har i efterhand konstaterat att faran för skogsbränder inte togs med i beredskapsplanen för olika
kriser. Måste väl ändå kunna rubriceras som tjänstefel och beaktas av väljarna i höstens val.

Inte helt oväntat kom jag att tänka på Vingåker och undrade om information fanns att hämta om eventuell beredskapsplan för kriser i kommunen. Den första sökningen resulterade i en sida om Kristeam och krishantering där det påpekas att alla kommuner enligt lag ska ha en  beredskap för att hantera händelser längs hela hotskalan.

Texten avslutas med att ”vi arbetar hela tiden med att förbereda oss för det värsta, och planera för hur dessa risker kan hanteras på bästa sätt. Det finns även en krislednIngsplan där det framgår hur kommunen ska hantera kriser.”

På sidan finns ingen uppräkning eller hänvisning till möjliga kriser eller hantering av dessa inom kommunen. Däremot finns  under Kommuninvånares krisberedskap
påpekande om att invånarna har ett eget ansvar för att vara beredd på att hantera en svår situation ett antal första dygn.
Länkar finns till generell information om Krisinformation.se och DinSäkerhet.se

Man kan undra vilka möjliga kriser som räknas upp i kommunens beredskapsplan och hur dessa skall hanteras. Finns planen tillgänglig att ta del av för intresserade kommuninvånare eller anses den vara alltför sekret?
/Åke

Hm – det var en intressant fråga, som kanske kan få ett svar om jag sänder din text till kommunen med en förfrågan.
Jag vet att det finns ansvariga inom kommunen som läser vad du och jag skriver på nattgöken men de tar aldrig – på eget initiativ – kontakt med mig/oss när vi ställer våra försynta frågor/funderingar i våra texter  😉