Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Corona…

Vad de stora media mest berättar om är – hur många som avlidit ”dag för dag”. För egen del är jag helt ointresserad av att få veta det – då är jag betydligt mer intresserad av vad coronaviruset får för påverkan på livet ”i övrigt”.

Som att få veta att Coronapandemin ger omfattande effekter på transportsystemet. Krisen har snabbt och radikalt påverkat efterfrågan och utbud av transporter. Vilket det förstås har gjort…

Transportläget för vecka 18 i år (första veckan i maj) visar att trafiken för samtliga trafikslag låg på betydligt lägre nivåer jämfört med samma vecka 2019. Hur det gått därefter ska

  • Vägtrafiken på de statliga vägarna minskade med 17 procent. För den tunga trafiken var minskningen 7 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 27 procent och godstågstrafiken med 14 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till stora svenska hamnar minskade med 28 procent för passagerarfartyg och 25 procent för lastfartyg.
  • Flyget mätt i antal starter och landningar på svenska flygplatser minskade med 84 procent.

I Stockholm och Göteborg minskade antalet trängselskattepassager med 14 procent för personbilar på båda orterna.
Berättar myndigheten Trafikanalys.

Under april försvann 96 procent av Tallink Siljas resenärer på grund av viruset, och nu varslar rederiet 450 anställda, varav de flesta jobbar ombord på fartygen. 

Finkrogarna har det heller inte lätt – skriver AB

Den ser inte bra ut – framtiden…