Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

En aning orolig

Jag har alltid berömt mig själv för att inte vara en orolig person – men med stigande ålder märker jag att det blir allt sämre med den saken.
Konstaterar jag inte minst när jag läser den här artikeln hos ledarsidorna.se.

Klickar du dig in där så kan du bl a läsa:

Kommunernas äldreboenden utvecklas mot terminalvård. Var femte som flyttar in dör inom en månad. Mellan 2000 och 2014 försvann 30.000 platser (33 procent på kommunernas äldreboenden,  så kallat särskilt boende, SÄBO. Även kommunernas hemtjänst har dragits ned. Vårdtiderna för de äldsta, svårt sjuka och handikappade, som till slut fått en plats på SÄBO har blivit allt kortare. De äldre som beviljas SÄBO kommer in allt senare, och i allt sämre skick.

Sverige har numera även det lägsta antalet sjukhusplatser inom EU, 2,7 platser per 1000 invånare, jämfört med EU-genomsnittet (5,2). Det innebär ett ökat tryck på kommunernas äldreomsorg. Antalet kommuner som rapporterar brist på vårdplatser har ökat från 77 till 125. På bara 3 år.

Så känner jag hur en irritation stiger inom mig och väser till mig själv:
”Varför är det inget av våra lokala partier som tar upp det här problemet?”
Visar, för en gångs skull, lite intresse för en viktig sak.
För jag kan inte föreställa mig att inte Vingåker också befinner sig i – eller i alla fall snart är där – i en allt mer besvärande situation vad gäller äldreboendet.

I Vingåker finns över tvåtusen pensionärer (jag också) och undrar över om de tar del av sådana här upplysande artiklar. Det tror jag inte, och luftar gärna min fördom, att de läser väl bara Kuriren och kollar på ofarliga underhållningsprogram på tv. Och datorer begriper de väl sig inte så mycket på. Om de ens har någon.
Av sådant blir man inte särskilt väl informerad av – i för dem viktiga frågor.
Och så röstar de som de alltid har gjort. Suck!

SÅ – bästa Vingåkers kommun och politiska partier – varför berättar ni inte om fakta i ämnet och så förklarar ”Så är det inte alls i Vingåker” – om det nu är det sanna läget – varför inte i lugnande artiklar i vår kommuntidning och på partiernas hem- och Facebook-sidor.
Och – om där finns anledning för oss kommuninvånare att oroa oss – berätta då om det och berätta även om hur ni tänker lösa frågan.

Och en snabb tanke passerar kring påståendet: Var femte som flyttar in dör inom en månad – Lika bra är väl det – för en sådan som jag.
För jag har svårt att föreställa mig att äldrevården i Vingåker tillåter att jag, som jag mest lever mitt liv nu för tiden, ”Vid halvtiotiden om kvällen kan göra mig en god kvällssmörgås och hälla upp ett (första) glas vin från det egna vinskåpet som sällskap och därefter, i timmar, kan sitta i favoritfåtöljen för att stilla fundera över dagen som gått”.
Eller att jag då har möjlighet att få ha en egen dator för att få möjlighet till lite intellektuell stimulans…