Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

En örfil riktad till…

…ja, vem ska jag peka på? Kanske en stor del av svenska folket? Nja, tänker jag sedan – men åtminstone dagens politiker på riksplanet.
Henrik Jönsson, (video på Youtube) pratar om ”Svenska-  storhets- och andra vansinnen” dvs svensk  EXCEPTIONALISM.

Exceptionalism kan sägas vara en underdiagnos till storhetsvansinne, och tar sig uttryck i form av en övertro på att de värden och idéer man själv företräder är så överlägsna att alla andra borde anamma dem för sitt eget bästa – och om de inte gör det är det antingen för att de ännu inte förstått, eller inte klarat av det.

Det är inte bara Bibeln som skrivits om – och fått ett modernare språkbruk – utan snart även vår kära nationalsång ”Du gamla du fria”.
Där kommer, enligt vad en förhandsinformation antyder, snart att stå:
”Vi lever på minnen av fornstörda dar”