Ett ord…

Sitter en lång stund och funderar över om jag ska använda ordet – idioter…
Anledningen är att jag i en annons i Expressens nättidning läser texten:

”De flesta är överens om att vi måste göra något för att stoppa uppvärmningen av jordklotet och minska utsläppen, för att kunna leva kvar på jorden. En viktig del är den energi som vi använder och ett stort arbete pågår med att byta ut fossila bränslen som kol och gas mot fossilfria och förnybara energislag som sol och vind.
I Sverige har vi redan kommit långt och 99 procent av vår energi är fossilfri, men eftersom klimatet är globalt och vi har en global energimarknad är det viktigt för klimatet att vi inte nöjer oss.”

OK – man kan läsa texter på olika sätt men min första reaktion var att annonsören (för solceller) anser att den ynka lilla kvarvarande procenten som – i Sverige inte ännu är fossilfri – nu ska åtgärdas. Elimineras alltså – kosta vad det vill – eftersom hur vi i Sverige agerar anses ha så stor påverkan på den globala energimarknaden.

Oftast betyder inte ”en procent” att det påverkar mitt liv så mycket. Speciellt inte när jag dricker mina goda viner – men den här anförda påstådda procentens stora påverkan av hela Sverige och den globala energimarknaden – får mig till slut att bestämma mig för att använda ordet – idioter.

Några timmar senare…
Idiot kan av många anses som ett starkt ord, rent av kränkande.
Som jag ser det – det får väl var och än tycka som den vill om. För egen del har jag blivit kallad idiot så många gånger att (hos mig) ordet totalt förlorat sin mening, liksom orden fascist, och alla de övriga tillmälen jag får höra när man/jag anser att invandringen inte är helt problemfri eller framhåller att jag har en smått avvikande åsikt om det här med – klimathotet..
Om någon nu för tiden kallar mig för idiot, bryr jag mig inte, anser numera att det mer betyder – i alla fall klart antyder – att ”jag har rätt”.

Kränkt? Skulle aldrig fundera över att bli kränkt. Ingenting kan få mig att bli kränkt. Kraftigt irriterad? Jodå, ibland rent av förbannad. Men alla dessa personer som säger sig bli kränkta för minsta skitsak får mer av mitt milda förakt än medlidande…

Håhåjaja – jag antar att jag nu kommer att  skriva – om inte  kränka – så i alla fall irritera t ex alla de Vingåkersbor som meddelar omvärlden om sin – klimatångest.
Eller de som tycker att flygskam är ett vackert ord…
Läs den här texten – som handlar om – det fullständiga missförståndet – byggt av känslor – som finns bakom motståndet mot Preems önskan att få bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil.
Läs och du får bl a läsa de här raderna:

”En annan sak som förvånar mig är hur lite som kommer fram i debatten om de fördelar och miljövinster som Preems utbyggnad innebär. Hela ärendet är kopplat till en av världens genom tiderna mest omfattande och efterfrågade miljöåtgärder: sänkningen globalt av svavelhalten i fartygsbränsle efter beslut av FN´s maritima miljöorgan IMO för några år sedan. En åtgärd som kan rädda 10 000-tals liv och stoppa naturförstörelse i en tidigare ej skådad omfattning.

Över en natt” – från den 1 januari 2020 – kommer ett utsläpp av svavel som motsvarar i storleksordningen 5-6 gånger EU´s totala landbaserade utsläpp av svavel till luft att elimineras. Även utsläppen av cancerogena partiklar med mera kommer att minska kraftigt.

Det Preem vill göra är en av de viktigaste åtgärderna i sammanhanget: rena ”vid källan”, det vill säga ”plocka ur” svavlet ur den så kallade restoljan som används som fartygsbränsle – eller Bunker C som den populärt kallas – och göra om den till lågsvavlig lågaromatisk bensin och diesel, varav en del kan bli fartygsbränsle.”

Lämna ett svar