Idealism eller realism när det gäller invandring…

I en avhandling påminner statsvetaren Björn Östbring om vikten av att politiken återspeglar den folkliga opinionen.

Utgångspunkten för statens migrationspolitik är den konflikt som ligger mellan att erkänna och vilja ta ansvar för ”allas mänskliga rättigheter och samtidigt erkänna ett särskilt ansvar för rättigheterna och välfärden för det egna landets medborgare.” Här ligger en grundläggande värderingsfråga om och på vilka grunder staten har rätt att begränsa invandringen.

Enligt Östbring finns två sätt att hantera frågan. Universell liberalism utgår från att vi har en moralisk skyldighet mot andra oavsett var de befinner sig. Att skydda och respektera andras mänskliga rättigheter är fundamentalt.

Statens gränser mot omvärlden blir då ett problem eftersom den  markerar en ordning där skyldigheter mot landets egna invånare ges företräde framför skyldigheten mot individer på andra platser.

Den nationella liberalismen menar att ”exkludering och kontroll  över gränser”  är en avgörande förutsättning för att förverkliga frihetens och jämlikhetens ideal.. Staten och dess gränser utgör en lösning på det praktiska problemet att skapa välfärd och trygghet.

Stängda gränser mot omvärlden vore enkelt att försvara om det inte fanns en moralisk skyldighet att bry sig om förföljelse och lidande i andra länder. 

Felet med den universella liberalismen ligger inte i dess demokratiska premisser utan i dess bristande verklighetsförankring.

Det är ett faktum att de flesta människor inte delar en universell moral.
De flesta människor anser sig ha färre skyldigheter gentemot dem med vilka de varken delar relationer eller gemensam identitet.

En ”realistisk” liberalism bör därför utgå från att människan inte är beredd till stora uppoffringar för dem som är annorlunda.

Man inser då lätt att det är en svår balansgång för våra politiker att, som valda företrädare för medborgarna, både fatta humanitära rimliga beslut och samtidigt återspegla medborgarnas allmänna inställning.
/Åke

Lämna ett svar