Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Indoktrinering…

Så det kan bli, jag kom på mig att sitta där i favoritfåtöljen och fundera lite kring det här med politik. Jo, jag håller med. jag har tjatat ganska mycket om det den senaste tiden.
Det kan bli så när (jag tycker) att det högst en gång i månaden händer någonting i Vingåker jag uppfattar som intressant underlag för egna små funderingar…

Nåväl politik och indoktrinering. Nog vågar vi väl anse att de politiska partierna försöker indoktrinera oss (lättpåverkade) väljare på så sätt att vi – smått okritiskt – ska falla för deras lockelser. Funderade jag och och plötsligt kom ordet indoktrinering  fram. Kan bero på kaffet…

Nåväl jag kom på att jag inte har någon vidare koll på hur ordet ska förklaras och gjorde som man gör när man inte vet. Man frågar någon annan.
Som en viss Leif Waara som berättar:

”Utifrån Bonniers lexikon som: ”intensiv psykisk påverkan på en person i syfte att få honom att omfatta en viss politisk doktrin.” Jag gillar inte den definitionen och föreslår tre andra.

Wikipedia: ”Indoktrinering kan betyda dels upplärning, instruering, dels politisk påverkan, hjärntvätt. Ordet kommer av doktrin som betyder lära, lärosats, åskådning. Till skillnad från annan undervisning går indoktrinering ut på att få eleven att omfatta en given doktrin utan att ifrågasätta den.”

Svensk Ordbok: ”ensidig (och ständig) intellektuell påverkan ofta indirekt.”

Svenska Akademins Ordlista:  ”genom intensiv påverkan bringa ngn att omfatta en lära, uppfattning e.d.”

WaaraGenom att kombinera dessa tre definitioner vill jag med indoktrinering avse en ständig och ensidig intellektuell och politisk påverkan för att bringa någon att okritiskt omfatta en lära, uppfattning och doktrin.

Så försökte jag få fatt i någon klok tanke kring dessa ”förklaringar” och våra politiska partier i Vingåker. Försöker de indoktrinera mig?
Tja, ensidiga tycker jag nog att de är men inte ständigt. Och kan inte se att något av partierna, så här efter senaste valet, ansträngt sig det minsta för att påverka mig.

Att jag så småningom kunde enas med mig själv om svaret nej beror nog på att deras intellektuella förmåga inte räcker till för att bringa mig att okritiskt omfatta deras lära, uppfattning och doktrin.

Du – man ska ha bra kontakter för att få ta del av intressanta tankar:

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun.

PS – ett Youtube-inslag som handlar om indoktrinering.
Felaktig sådan…