Jag håller med…

”Ingen människa kommer kunna leva helt utan bekymmer. Livet kommer alltid ifatt oss: oro, sjukdomar, olyckor, ovisshet om syfte och mening. Men det är en fullständigt sund och hedervärd attityd att vilja göra livet enkelt och hålla komplikationer borta. Man ska hjälpa andra människor, man ska ge dem sitt stöd när det behövs, i den mån man förmår och orkar. Men ingen kan hantera hur mycket som helst. Alla behöver balans mellan ansträngning och vila.
Vi har rätt att vila.

Till viss del handlar allt detta om manligt och kvinnligt. Jag generaliserar naturligtvis och kanske idealiserar jag goda manliga värderingar också. Men jag har en föreställning om att män äger en större förmåga att hålla problem ifrån sig. En man gör gärna saker och ting så enkelt som möjligt.
Han stoltserar inte bara med att ha saker under kontroll utan också över att han inte ens tänker oroa sig. Han ser ned på rädsla och ängslan. Han ser ned på kontrollbehov och hysteri. ”Det är lugnt! Det ordnar sig!” (Min kursivering)

Sverige behöver ta det lugnt. Vi behöver vila. Vi behöver återhämta oss. Vi behöver inte fler utmaningar. Vi behöver ta hand om oss själva. Vi kan inte lösa världens alla problem och vi behöver hålla dem ifrån oss. Vi har gjort tillräckligt.”

Den som skriver ovanstående rader är Richard Sörman i ett inlägg hos DGS där rubriken säger ”Det bästa sättet att hantera problem är att inte skaffa dem”.

Som min rubrik säger – jag håller med…

Kommentar:
Apropå problem…
vi människor är verkligen olika funtade.
Det finns de om suger åt sig andra människors problem och gör dem till sina.
Av överlevnadsskäl är det inte helt fel att undvika möjliga problem och sen överlåta åt slumpen att styra tillvaron.
Man kan också se på regnandet  på olika sätt.
En nyfriserad dam kan lätt få panik för lite regn medans bonden tackar gud för samma nederbörd.
/Åke

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.