Jag kunde inte…

…hålla mig när jag nyss läste den här texten hos Nyheter idag:

På Socialdemokraternas partikongress 2013 satte Stefan Löfven målet att Sverige skulle få EU:s lägsta arbetslöshet 2020 med hans partis politik. I dag, med några månader kvar till 2020, ligger Sverige på 22:a plats av EU:s 28 medlemsländer. 

Teckning: Jeander.

Det är verkligen inte fel att ”sätta mål” för sin verksamhet. Det har jag själv gjort massor av gånger på den tiden jag drev ett mindre tidningsförlag.

– Vi ska nå lägst arbetslöshet i EU. Det är det förpliktigande delmålet, men vi ska åt full sysselsättning. Det mina vänner, det är socialdemokratisk politik, 
sade Stefan Löfven på partikongressen för sex år sedan.

Försöker lite föreställa mig hur man som ansvarig för ett riksdagsparti som Socialdemokraterna resonerade (inom gruppen) då man kommer på att sätta ett så omöjligt mål som att ha EU:s lägsta arbetslöshet inom en så tämligen kort framtid.

Jag kan inte tänka mig annat att de själva måste ha (insett) förstått att det var en – omöjlighet. Men det visste de ju – att väljarna inte hade en aning om – så ”Va´fan, vi kör med det”. Så får vi se – kanske de lade till…

Jo – och nu är det inte så lång tid kvar innan vi inte bara ”får se” utan även får ta del av – vågar jag kalla det – för fakta?
Fakta – som väljarna har glömt när det är dags för nästa val – och då möts av nya Socialdemokratiska ”delmål” som väljarna (då) heller inte har nog kunskap om för att värdera.
Om nu inte S lovar att stoppa eller i alla fall kraftigt minska invandringen…

Du – det var en riktigt dålig avslutande tanke – om en osannolikhet.