Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Kommunpolitik

Har man ingenting viktigt för sig kan man ju alltid sätta sig i favoritfåtöljen och se vad för slags funderingar som uppenbarar sig. Det kan bero på att dagens bowling gick riktigt uselt men det skulle inte förvåna mig det minsta om det är anledningen till att jag började fundera över någonting så tråkigt – som kommunalpolitik.
Och etter värre – den i Vingåker…

Kanske också lite påverkad av att de två som åkte med i min bil var två manliga bowlingvänner med (som jag uppfattar det) starkt engagemang i den kommunala politiken i Vingåker. Därför vet jag nu lite mer om ”spelet om hur fördelningen av viktiga poster (nämnderna) i verksamheten går till”.
Fast – egentligen inte – efter som fördelningen, enligt dessa herrar, ännu inte är helt klar.
Om det bryr jag mig just ingenting.
Däremot hajade jag till lite när en av dem påstod att KF-ledamoten för VTL (som fick ett mandat) sägs ha tackat nej till att tilldelas någon plats i någon nämnd..
Om det bryr jag mig heller just ingenting.
Men det fick i alla fall den påverkan på mig, där i fåtöljen, att jag började fundera lite kring det senaste kommunvalet.
Kanske då lite extra över VTL som i  valet 2010 fick fyra mandat i KF – och alltså nu i september erhöll bara ett.
Undrade lite smått kring frågan – varför då?

Du, jag hoppar över vad jag vet (tror) om den saken – men anar att (i alla fall) en av orsakerna finns i en bok jag just läst färdigt:

Val handlar alltid om mänskliga känslor, inte mänsklig rationalitet. Om demokrati handlade om rationellt beteende hade det inte funnits någon anledning att ge alla  lika rösträtt – eller ens rösträtt över huvud taget.
Det finns tydliga belägg för att vissa är kunnigare och mer rationella än andra, särskilt när det gäller specifika politiska och ekonomiska frågor.

Efter brexitomröstningen protesterade den framstående biologen Richard Dawkins att huvudparten av den brittiska allmänheten, han själv inbegripen, aldrig borde ha fått rösta  i den, eftersom de saknade de nödvändiga kunskaperna i ekonomi och statskunskap.

Men val handlar på gott och ont inte om vad vi anser.
Det handlar om vad vi känner.
(min fetmarkering)

Det tror jag inte de ansvariga för valmanifestet inom VTL riktigt hade kläm på – och så sockrade de därför sina vallöften med bara rationella argument…

”I sig är universum bara ett hopkok av atomer. Ingenting är vackert, heligt eller sexigt i sig – det är mänskliga känslor som gör ting sådana.”

Jag tar det igen – när jag läste de olika valprogrammen inför kommunvalet – kände jag mig lika känslosamt påverkad – som när jag står på Ica och ska välja toapapper.
Som jag vet att jag behöver – men skit samma vilket.
Egentligen…