Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Lite statistik…

Har man inget annat för sig kan man ju fundera över hur denna ”fasa” vid namn Corona – har drabbat oss i Södermanland. I media matas vi ständigt med uppdateringar över antalet ”döda i Corona” – vilket väckte en liten lust inom mig att publicera denna lilla tabell.

Som (enligt SCB) visar antalet avlidna under en mars månad – åren 2018, 2019 och 2020…

”Antalet döda kan variera stort – mellan år, månader, veckor och dagar. Antal dödsfall per år beror till stor del på hur många äldre det finns. Under 40-talet föddes många barn, därför väntas antalet döda per år öka de närmaste 20 åren, enligt SCB. Att vi lever allt längre påverkar också. 

År 2019 dog färre än 89 000 personer i Sverige, vilket är det lägsta antalet döda under ett enskilt år sedan 1977.  

2018 dog det ovanligt många, över 92 000 svenskar, vilket enligt SCB kan bero på att ovanligt många dog av influensa. Men fler avled även under sommaren, cirka 750 fler än förväntat. Enligt en studie som publicerats i Läkartidningen kan värmeböljan 2018 – det året ha orsakat över 600 dödsfall.”

Vill du läsa lite mer ”fakta” om hur vi dör i Sverige så kan du här ta del av en artikel i tidningen Kvartal som berättar mer utförligt om den saken.

Värmeböljor kan vara farliga – men Madame och jag ser i alla fall fram emot en så pass varm sommar att jag vågar ta av mig vinterjackan…