Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Man kan bli galen för mindre…

…om jag nu inte redan har blivit det – som jag beter mig.
Som till exempel – att du här hittar kontaktmöjligheterna till de fyra partierna som har majoriteten i kommunens Kommunfullmäktige.
Tanken bakom den informationen var (när jag tog in det) att ”Här har nu Vingåkersborna möjlighet att se hur de styrande kommunicerar med väljarna”.
Men du (men berätta det inte för någon) jag hade också en smått illasinnad tanke bakom – att väljarna då skulle se att de just inte har något viktigt (om Vingåker) att berätta om.
Och så fick jag för mig att de (väljarna) då skulle – agera på något sätt.
Så utomordentligt ”galet” tänkt av mig…

Nästan i klass med de ”influencers” du kan läsa om – om du klickar här
Lennart Bengtsson, är skribenten och hans text börjar så här:

Filosofen Torbjörn Tännsjö och meteorologen Per Holmgren (numera miljöpolitiker) oroar sig så till den grad för jordens klimat att de tycker att man bör pausa demokratin. Inte kan man överlåta en sådan mänsklig ödesfråga till okunniga medborgare!
Dessa tänkare har nu fått eldunderstöd av nära nog en hel skvadron av så kallade influencers. De har inte uppnått den traditionella skvadronstorleken på 120, men hela 87 (varav 83 driftiga kvinnor) har undertecknat ett traktat där de är beredda att frånsäga sig sin rösträtt för att rädda klimatet.
Därtill har de uppfordrat en jättelik skara på 2,1 miljoner followers att göra detsamma.

Så bäste besökare – vill du få ta del av hur riktigt förvirrade människor argumenterar (höll på att skriva ”tänker” där) – så läs vad Bengtsson skriver om dem – och deras syn på hur ”jordens klimat ska räddas”.
Glöm inte att ta del av kommentarerna…
Där jag inte vill missunna mig att (njutningsfullt) kopiera den första:

”Att de senaste decenniers temperaturökning beror på ökade växthusgasutsläpp är en hypotes. Liknande temperaturökningar, alltid följda av temperaturminskningar i sinom tid, har skett i historisk tid i frånvaro av människor förorsakade växthusgasutsläpp. För 15 000 år sedan var Sverige obeboeligt.
Det verkar som om vi är på väg mot en ny istid. Intellektets.”