Något av en sekt…

”Den svenska politiska korrektheten utgör världens största sekt.

En sekt erbjuder entydiga och enkla svar på svåra frågor. Den erbjuder också en trygghet genom den tillskapade, andliga gemenskapen. Självförtroendet och självkänslan förstärks därför att sekten bekräftar hela tiden den – lydige – enskilde.

Men detta är ju just det som den inställsamme, på bekräftelse törstande svensken behöver! Han kommer aldrig att lämna sin sekt. Den kanske inte ger honom svaret på vad som är livets mening – men den tröstar ändå inför meningslösheten, den erbjuder ljus att tända i mörkret, efter olyckor och efter våldsdåd som han inte orkar begripa. 

Den som väntar på att de 83 procenten som stött de sju etablerade partierna i riksdagen vid sidan av SD, skall krympa väsentligt, det vill säga att väljarna skulle lämna dem, kommer att få vänta förgäves.
Svensk invandringspolitik kommer först att ändras, när den stora sekten – dessa partier och deras väljare – förkunnat att den fått en uppenbarelse från ovan, en uppenbarelse som ger dem insikten att invandrarna inte bör bli invandrare, utan istället duktiga medborgare i sina hemländer.
Och att den stora sekten lovar att hjälpa till med detta.”
Anders Leion

Om man ser på hur väljarna i Vingåker har avgett sina röster de senaste valen får man väl hålla med Anders Leion om att ett eventuellt nytänkande i vad gäller invandringen kommer att ta tid…
Frågan om invandringen synes vara av tämligen lågt intresse i Vingåker.
I alla fall inom mina kretsar.

Nå Sverigedemokraterna har i alla fall i de senaste valen fått en del nya väljare över till sin sida. Men det pratar man inte mycket om lokalt – i alla fall inte lika mycket som man kommenterar ”rekordvärmen” som det har gått att läsa en hel del om i tidningarna de senaste dagarna.
Som – så mycket annat massmedia skriver om – är fel – som du kan ta del av här…
Svenska värme- och köldrekord

För egen del har jag de senaste dagarna ägnat en del svala timmar inomhus (Luftvärmepump som också kan leverera angenäm svalka) genom att läsa två böcker som handlar om klimatet ”Landets viktigaste fråga (som tidningarna säger det) och trots den svala inomhusluften emellanåt blivit varm av irritation över min förmodan över att just inte många vardagssvenskar kommer att ta del av de här böckernas innehåll.
De okunniga – som mest av alla borde läsa vad Lennart Bengtsson och Elsa Widding så väl beskriver/förklarar om Landets viktigaste fråga.

Får jag lite enkelt framföra min försynta åsikt: att har man inte läst dessa böcker – som vardagssvensk – som väl mest fått sin lilla kunskap i ämnet – från vad  ”tidningarna skriver” – ska man nog mest hålla truten när det börjar pratas om klimatfrågan och sin klimatångest.

Så blir det förstås aldrig – för som både du och jag vet –  känslor trumfar alltid – fakta.
Speciellt hos sektfolket…

Lämna ett svar