Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Om bränderna

Du Bjarne,
nu har politikerna fått ett nytt och angeläget ämne att prata med väljarna om inför valet. Det duger ju inte att vårt gröna guld i Sverige ska tillåtas brinna upp. Efter en stunds pajkastning om vems fel det är att vår beredskap inte var bättre blir kanske debatten mer sansad och ägnar sig åt frågan Vad gör vi nu?

Problemet har åtminstone 2 delfrågor: Organisation/Ansvar och Kostnader för material och drift.

Den första delen omfattar Kommuner, Länsstyrelser och MSB.
Borde inte vara något större problem att lösa för ett så administrativt begåvat land som Sverige med fördelning av ansvar och kostnader (om vi kunde slippa omständliga och tidskrävande utredningar).

Lite värre blir det med kostnader för nödvändiga flygplan (behövs p g a våra avstånd). Dels kostar planen en slant (hur många kan behövas?), dels krävs kompetent personal och de behövs endast under en begränsad tid. Den delikata ekvationen löses sannolikt bäst genom sedvanlig försäkringsfråga där Sverige i samråd med andra länder (sannolikt nordiska och/eller europeiska) partar på
kostnaden.

En sannolikt dyrare variant vore att ha egna plan som kunde ha en alternativ användning under året i både civil och militär tjänst.
Det skulle då krävas både förmåga att skopa och ha lastkrok.
Varför inte kompa med våra nordiska grannländer och Baltikum?

Här kommer en länk med upplysande information om vilket plan som finns tillgängligt och vad MSB tycker om det
/Åke