Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Påverkan…

Du får en fråga som du klart förstår och därför anser vara lätt att besvara.
Men ditt svar blir fel i alla fall – för du låter dig påverkas av saker som inte har med frågan att göra.
Läser jag i boken ”Tänka snabbt och långsamt” som jag just börjat läsa om.

Titta på bilden av de tre männen och besvara sedan frågan:
Är figuren till höger större än figuren till vänster?

Nej – det är han inte!
Men du låter dig luras av ditt perceptionssystem som automatiskt tolkar bilden som tredimensionell inte som tryckt på en plan yta.
Boken förklarar:
”I den tredimensionella tolkningen är personen till höger både längre bort och större än personen till vänster.
För de flesta betraktare är denna tredimensionella tolkning omöjlig att motstå.
Det som sker är en ren synvilla, inte ett missförstånd av frågan.”

Om du mäter de båda figurerna med linjal kommer du se att de är exakt lika stora.

I alla fall jag blir fundersam över hur många andra synvillor jag upplever – påverkad av saker som inte har med ”saken att göra” – men ändå omöjliga att motstå…