Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

PK-ismen?

Jag brukar, numera, inte lägga tid på så många tankar om PK-ismen då jag redan bestämt mig för att jag ogillar den. Men fick anledning att fundera lite till över dess framtid då jag just läste:

Darwinismen är vårt viktigaste vetenskapliga redskap för att förstå djuret människa. Livet är orättvist, det föds både intelligenta och dumma människor och de dumma kan inte göra det som de intelligenta kan.
Det föds starka och svaga.
Det föds människor som nästan alltid är friska och de som är sjuka mest hela livet, det är också orättvist.
Darwinismen konstaterar att människan blivit den hon blivit genom att de starkaste och smartaste överlevt (survival of the fittest).
PK-ismen är en religion som går på tvärs mot darwinismen genom att premiera svaghet.

Jag behöver nog fundera lite till över den sista meningen där…

Någonting jag däremot inte behöver fundera så mycket mer över är ”Varför blir jag så förbannad när jag läser sådant här?”
(läs gärna kommentarerna till artikeltexten)

Och blir inte klok på de märkliga människor som styr Sverige.