Planeringsvillor…

Ordet i rubriken finns i den synnerligen läsvärda boken ”Tänka snabbt och långsamt” och finns i ett kapitel som beskriver hur svårt det är för oss människor att göra ekonomiska prognoser. Eller om du vill – hur lätt vi har att göra fel.
Texten får mig att rysa lite grand – men också få viss förståelse för det ekonomiska utfallet för Tennisparken.

Författaren Daniel Kahneman (som tilldelats ekonomipriset till Alfred Nobels minne) skriver bl a så här:
”Exempel på hur planeringsvillor ställt till det finns det gott om, både för enskilda personer, stater och företag. Den kusliga listan är hur lång som helst”.
Och så får vi ta del av några fall. Som:

”I juli 1997 beräknades den nya skotska parlamentsbyggnaden i Edinburgh kosta 40 miljoner pund. I juni 1999 hade budgeten för byggnaden stigit till 109 miljoner pund. I april 2000 införde lagstiftaren ett ”kostnadstak” på 195 miljoner pund.
I november 2001 begärdes en uppskattning av ”slutkostnaden”, som då sattes till 241 miljoner pund.
Den uppskattade kostnaden steg två gånger under 2002 för att i slutet av året stanna på 294.6 miljoner pund. Under 2003 steg den ytterligare tre gånger och var i juni uppe i 375,8 miljoner pund.
Byggnaden stod färdig 2004 till en sammanlagd kostnad av cirka 431 miljoner pund.”

Kahneman ger fler exempel vilka samtliga pekar på liknande ”tokigheter” – och han skriver:
”Planerarnas och beslutsfattarnas optimism är inte enda orsaken till att kostnaderna skjuter i höjden. Leverantörer av kök och vapensystem erkänner villigt (men inte för sina kunder) att de normalt drar in de största vinsterna på tillägg till den ursprungliga beställningen.
Prognosernas dåliga träffsäkerhet beror i de fallen på kundernas oförmåga att föreställa sig hur mycket deras pretentioner kommer att växa med tiden.
Det slutar med att de betalar mycket mer än de skulle ha gjort om de hade gjort upp en realistisk plan och hållit fast vid den.”

Bäste läsare – nog kan man få tankarna att hamna hos Tennisparken när man läser sådant? Och i alla fall – mina – snubblar vidare och passerar (med en liten rysning) Slottsskolan som är under byggnad.

Och undrar om ”KF har infört ett kostnadstak för bygget och vad KF beslutar när det taket har passerats?”
Och – hur (och av vem) det i så fall ska betalas…