Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Samma som i går…

Funderade en stund över om jag skulle använda samma rubrik som i går – fast då ändra jag till de är
Men kommer på att det ska jag inte – för de ”de” som det i så fall handlar om de är de märkliga människor som far vilse med sitt klimat-hots-troende. Det är orättvist att kalla någon för usel – bara för att den/de beter sig annorlunda på grund av – okunskap.

Klicka här och du får ta del av en text vars innehåll bygger på innehållet i ett informationsblad. Artikeltexten börjar så här:

”I det informationsblad som Uppsalas klimatstrejkare delar ut framgår det bland annat att

Vår uppgift är att påverka politiker, beslutsfattare och företag, så att de bemöter klimatfrågan med reella krafttag och tar den kris som vi står inför på allvar.

Det råder som synes inget fel på engagemanget. Oron är verklig. Det man kan undra över är bland annat ”reella krafttag”. Vad innebär det? Lite längre fram i bladet får vi svaret:

För att den här enorma omställningen ska kunna göras krävs det att man utlyser ett globalt undantagstillstånd. Klimatkrisen måste behandlas som en sådan för att lagar, sanktioner, regleringar och ransoneringar ska kunna träda i kraft så snart som möjligt.”

Läs artikeln och ta själv del av vad Rolf Oward skriver och se om du delar hans & min ”syn” på gänget i Uppsala…
Ta gärna del av kommentarerna till texten…