Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Sista måndagen…

…i oktober då, som när jag tittar ut genom fönstret ser lite gråkall ut och just inte så lockande att ge sig ut i. Kan det vara den känslan som får mig att tveka om jag ska ta mig till Åbrogården i eftermiddag för att se vad de har för sig på dagens kommunfullmäktigemöte. Är jag tillräckligt motiverad att övervara en mängd formalia innan det kommer till den enda punkt som egentligen intresserar mig – den ekonomiska delårsrapporten för tiden januari-augusti.
Som enligt förhandsskvallret kommer att visa ett starkt minusresultat. Just nu, skriver Kuriren, pekar det på att årets resultat hamnar på – minus 13 miljoner.

Jag hinner vela lite till innan jag beslutar mig för om jag ska ta mig dit.

Samtidigt i riksdagen:

Lång dags färd mot – (f)natt…

Tänker jag och klickar mig in på dagens besök på Wikipedia. Det gör jag varje dag för att få ta del av nyheter och få ta del av nya (eller väcka bortglömda) kunskaper.
Som detta om vatten:

Sötvatten eller färskvatten är vatten som har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart, men anger inte om det är tjänligt som dricksvatten i övrigt. I allmänhet avser det vatten med en salthalt under 1 – 2 psu (se Salinitet).
Vattnet i all nederbörd är färskvatten, men det utgör en försvinnande liten del av vattnet. Totalt utgör sötvatten bara ungefär 2,5 % av allt vatten på jorden, och till nästan 99 % är det uppbundet i form av grundvatten eller is.

Grundvatten utgör ungefär 30 % av allt färskvatten och nästan 69 % är is i bland annat inlandsis, shelfis och glaciärer. Bara ungefär 1,2 % av färskvattnet, eller 0,032 % av allt vatten, är ytvatten och för människor lättillgängligt i insjöar, floder, grundvatten och is. 

Det visste jag inte och den nya informationen påverkar mig faktiskt att i framtiden bli lite mer aktsam med min vattenförbrukning.

Son och sonson badar vid ett vattenfall inne i Laos djungler