Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Stollig pseudovetenskat…

…kom jag att tänka på denna morgon när jag såg vad jag skrev i går.
Då jag kom att tänka på professor Torbjörn Fagerström som gärna driver frågor som går på tvärs mot trendiga åsikter – som skriver:
”Det finns gott om stolliga pseudovetenskapliga läror som försöker skapa sig en nimbus av – vetenskaplighet. Ett par exempel – astrologi och homeopati som försöker flytta fram ställningarna.
Gemensamt för dessa pseudovetenskapliga strömningar är att de – i likhet med akademisk tokfeminism – inte betraktar all relevant kunskap att de inte väger stödet för en uppfattning mot de faktorer som talar emot den, att de inte är beredda att ompröva en ståndpunkt till förmån för en annan.
De bryter, kort sagt, mot den rationalistiska attityd till kunskap som brukar kallas ett vetenskapligt förhållningssätt.

Den som sa:”Varför ska man tro på astronomer? De ändrar sig ju hela tiden. Astrologins förutsägelser, däremot, har varit oförändrade i tusentals år!”, var förvisso rolig, men missade poängen.
Ett vetenskapligt förhållningssätt – i detta fall representerat av astronomin – garanterar varken att en viss uppfattning är sann, eller att den är oföränderlig, bara att uppfattningen har tillkommit genom en process där fakta tagits på allvar och där alternativa uppfattningar ständigt har prövats och utvärderats på logiska grunder.
En sådant förhållningssätt är en viktig faktor som skiljer vetenskap från pseudovetenskap, astronomi från astrologi, seriös genusforskning och tokfeminism.
Pseudovetenskap är dogmatisk, vetenskap är tvivel.”

Sverige behöver män som vågar vara män…

Skriver Bitte Assarmo

”Ibland önskar jag att jag skulle kunna väcka upp min morfar ur den eviga sömnen, så att jag kunde få se hans reaktion på att vuxna män gör handhjärtan och lägger ut selfies på sociala medier.
Morfar, som var stolt och rakryggad och som visste både sitt och sin hustrus värde – och som inte hade minsta tanke på att någon av dem var värd mer än den andre – vad skulle han ha sagt om han sett exempelvis Gustaf Fridolin in action?
Jag kan riktigt höra hans röst, drypande av outsägligt förakt för detta tramsande:

– Vilka stollerier!”

Och det är det ju. Handhjärtan med tillhörande känslosvall är så stolligt att de vuxna män som ägnar sig åt sådant borde skämmas. Men det gör de ju inte, eftersom det är så män ”ska” vara enligt dagens feministiska läroplan. Mäktiga män i politiken ska med darrande röst och en tår i ögonvrån prata om humanism och värdegrund istället för att fatta vettiga beslut på saklig grund.”

Läs gärna kommentarerna till artikeln…