Stressad av dyster rapport…

Jag känner mig lite stressad. Det börjar bli lite mycket nu med anmaningar och förhållningsorder från alla håll. De dagliga anvisningarna från hustrun har jag lärt mig att hantera/negligera,  🙂 men det börjar bli många nu i media.
De flesta klagomålen handlar om att vi äter fel, skräpar ner och åker omkring för mycket med bil och flyg. Och nu spär WHF på eländet med en ny rapport.Om hela världen konsumerar lika mycket som EU gör skulle resurserna för i år ta slut idag fredag den 10 maj.
Sverige är ett av de länder som konsumerar mest.
Globalt sett inträffar den dagen vanligtvis i augusti med tendens till att bli tidigare för varje år. EU-invånarna utgör 7 procent av jordens befolkning men använder 20 procent av resurserna. Det innebär att Europa resten av året konsumerar av övriga världens resurser. I Sverige är vi bra på att minska på utsläppen inom landets gränser men genom vår stora konsumtion av importerade varor åstadkommer vi stora utsläpp där dessa varor producerats.
När Asien och Afrikas befolkning börjar kräva att få konsumera lika mycket som vi gör nu kommer det att bli kärva tider för alla.För att vända den negativa trenden anser WHF att EU bör anta en europeisk hållbarhetsaspekt innefattande både hållbart livsmedelssystem och investeringar för att naturen skall kunna återhämtas sig.
Tänkvärda saker i global skala men inte så lätt att se effekten av det lilla bidrag man själv kan åstadkomma. De globala bekymren skull nog kunna bli mindre om: det föddes färre barn, man bättre kunde ta vara på solens energi genom att utnyttja den optimalt, lagra den under den mörka tiden samt överföra elen hundratals mil dit den bäst behövs.
/Åke

Lämna ett svar