Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Trygghet?

Sitter och gör en runda bland de tidningar jag besöker varje dag. På nätet då – och när jag kommer till DI läser jag med intresse vad PM Nilsson skriver om liberalism. En text som handlar om den kanadensiske professorn Jordan B Peterson, som lyckats åstadkomma sådant rabalder hos vissa grupper.

PM Nilsson går igenom Peterssons ”Tolv livsregler, ett motgift mot kaos” regler som fått vår märkliga utrikesminister att säga att hon vill att Petersson ska krypa tillbaka under den sten han kom fram från.
Där vad Nilsson skriver om regel nr elva tilltalar mig – men samtidigt får mina funderingar att hamna i Vingåker:

11. Stör inte barn som åker skateboard. Barn gör farliga saker, har rätt att ta risker och har rätt att slå sig. De måste få testa gränser och hitta på nytt, annars stagnerar de. Det gäller även entreprenörer, forskare, författare, intellektuella och konstnärer.
Trygghet kan lätt bli förtryck, skydd mot obehag blir snabbt totalitärt. Fritt företagande, yttrandefrihet och ett öppet samhällsklimat skapar inte trygga rum men frihet och framgång.
Min kursivering – av det som jag tycker är det viktigaste i vad Nilsson skriver.

Nu ni kvinnor får ni lite smisk – för jag har den personliga uppfattningen att där kvinnor styr och ställer så åstadkoms just detta ”trygghets-förtryck som tar bort så mycken livsglädje” – det som hindrar mig (och barnen) att få ramla och slå oss.
Eller gör att skolan har svårt att kunna förändras.

Varför kom jag just på liknelsen ”Det blir då som sex med tredubbla kondomer”?

Kvinna om kvinnor… ”Skyll inte på män när ni själva är problemet”