Kategorier
Åke Politik

Det finns anledningar till oro…

…berättar vännen Åke – och jag är klart benägen att hälla med.

Hm Bjarne.
Det är mycket information som strömmar in via media dessa dagar att ta in och värdera. Tycker det är en utmärkt idé att inte redovisa hur många människor som insjuknar för att inte onödigtvis skrämma upp befolkningen.
Mig skrämmer uppgiften om att Nowegian ställer in 4000 flighter och att 1000 plan ställs på backen och inte drar in några intäkter eller förbrukar någon flygbensin längre. 
Dessutom att miljoner amerikaner inte har råd att teckna någon sjukförsäkring och hellre går snuviga till jobbet. Hittills har man i USA testat 10000  personer mot virus medan Sydkorea testar 10000 om dagen.

För att möta svackor i eget lands ekonomi har man en statsskuld som buffert. Man lånar pengar för att använda dessa vid tillfällig lågkonjunktur. Italien hade otur med sin timing och lånar nu ytterligare 20 miljarder euro till sin  dåliga statsskuld på 134 % av sin BNP. 
Det kommer i slutändan att innebära att Europas alla skattebetalare får hjälpa Italien att komma på fötter igen. 
Vi själva har tack vare våra många gånger utskällda politiker av olika färger en statsskuld på drygt 20 % ett utmärkt läge att med Riksbankens löfte om 500  miljarder kunna stötta upp alla de som drabbas av inskränkt verksamhet.
USA har i samma syfte redan utlovat 1500 miljarder dollar. Suck. Vilken summa.

Mig oroar också att sjukvården i brist på kapacitet behöver ställas inför samma situation som man gör i krigssituation, dvs behöver välja vem man i första hand skall ge vård. I skarpt läge ligger nämligen gruppen äldre medborgare (tärande) i sämre till än yngre och friskare (närande) medborgare som om de botas kan fortsätta att arbeta och betala skatt till samhällets olika behov.
Det är en svår uppgift för politiker att balansera kostnaderna mot nyttan av hur resurserna används. I jämförelse med många andra länder står de sig gott.

Ett bra exempel är vår trafik. Varje år dör ca 300 personer i trafiken. Varför så många? Vi borde kunna ha färre än så. Sanningen är att kostnaden för åtgärder för att få färre döda är så kraftiga att det skulle påverka andra angelägna områden i vårt samhälle. Den nuvarande balansen  med åtgärden har man bedömt som rimlig.
Att vara politiker är en grannlaga uppgift, i synnerhet med en kritiskt granskande media i hasorna.
Åke