Kategorier
Politik

Ett räkneövning…

I landet X finns 10 miljoner invånare. Ett virus har nu börjat sprida sig i befolkningen.
De styrande i landet vill bekämpa viruset genom att låta det spridas långsamt, så att flockimmunitet uppstår.
För att uppnå flockimmunitet beräknar myndigheterna att minst 60% av befolkningen måste genomgå infektionen.
Dödligheten för viruset är 1%.
Hur många personer kommer att dö innan flockimmunitet uppnåtts?
Malin Kim, läkare

Svar: 60 000