Kategorier
Politik

Greta tycks vara försvunnen i den…

…dimma hennes sekt med ofantliga kostnader skapade för att dölja verkligheten. Det ohyggliga bedrägeri som ekonomiskt, socialt och mentalt hotade mänsklighetens existens. Som genom detta galna resursslöseri hotade att bli en självuppfyllande profetsia. Deras infantila domedags-profetsior har på några veckor av Corona effektivt förpassats till historiens gravplats. Tillsammans med de andra självmordssekterna och förintelseideologierna.

Men nu blir effekterna av deras vanvett tydliga. Trots historiska erfarenheter av pandemier, naturkatastrofer, nödår och krig står Sverige fullständigt utan krisbered-skap. Varje miljard av bortslösade skattepengar i form av korrupt u-hjälp, oändliga kostnader till social turism, enormt bidragsfusk, gigantiska EU-avgifter och FN-stöd, oändliga subventioner för koldioxidbekämpning, en fabulöst omfattande och dyr statsförvaltning – alla dessa miljarder skulle behövts för bibehålla och stärka den krisberedskap som tidigare fanns. Istället tvingas man skära ner på all den välfärd som skattepengarna egentligen var avsedda för. Ett enormt svek mot svenska folket av en fullständigt inkompetent regering.

Men ansvaret delas med en kader av inavlade myndighetschefer vars enda meriter är partiboken. Av en journalistkår som gjort om medierna till en del i den politiska hjärntvätten. Av en statstelevision/radio, numera finansierad med tvångsskatt, totalt styrd av politiskt korrekta chefer och medarbetare. Media som ägnar sig åt att i alla lägen hudflänga de få dissidenter som tillåts medverka. Media vars uppgift en gång tvärtom var att kritisk granska överheten. Som en gång efter riksdag och regering kallades Den Tredje Stats-makten, men som nu snarare är Den Första. Som nu med liv och lust deltar i statens censur av alternativa medier, Swishdebattörer och visselblåsare. De små hål i åsiktskorridoren som trots det växer och sakta urholkar Storebrors informationsmonopol.

Men i skuggan av Corona fortsätter den djupa staten att i smyg sälja ut Sverige och de värderingar, traditioner och den sammanhållande moral som folkhemmet byggdes på. Till skillnad mot resten av världen är våra gränser öppna för det folkutbyte som pågår. Coronatider till trots. Minst en miljon papperslösa lever oidentifierade i landet. De lever på svartjobb och är skrivna på köpta adresser. De lär vara de första att drabbas av massarbetslösheten. Hur det kommer att påverka den amoklöpande kriminaliteten kan vi bara mardrömma om. 900.000 utlänningar kan resa in och ut ur landet med sina samordningsnummer. Hur ska ett land som inte ens vet hur många som finns i landet kunna ha kontroll över någonting överhuvud-taget! Den naiva och saktfärdiga regeringen med Miljöpartiet i spetsen riskerar alltså nu inte bara vår välfärd. Den riskerar våra liv. Satan – vik hädan!

Inte ens Svenska Kyrkan ger tröst åt sina medlemmar. Trots allt är ju ännu majoriteten av svenska folket medlemmar och betalar kyrkoskatt. Under nuvarande ärkebiskop har kyrkan steg för steg närmat sig islam. Under senare tid allt mer påtagligt. Dessvärre utgör judehatet det fundament som förenar dessa två religioner som historiskt varit varandras ärkefiende. Kyrkan har därvid starkt stöd från regeringspartierna. En skam för svenska folket som måste utstå allt starkare, internationellt fördömande av det en gång respekterade fosterlandet.
Byt inte ut folket, byt ut regeringen!
Gud hjälpe oss!
Rolf Malm