Kategorier
Bjarne Wilmarsgård Politik

Hur är det i Vingåker – då?

Jo – det kan tyckas vara en insinuant – rent av elak – rubrik. Men det beror nog till viss del på att jag inte helt tillhör gruppen av ”laglydiga cykelhjälmsbärare” utan – om jag nu skulle få för mig att ställa bilen och köpa mig en cykel – då alltid skulle cykla utan hjälm.
Varför jag nu kom på att börja mina skriverier så där?

Nå, hur som haver – jag läste just vad Patrik Engellau skriver i sitt inlägg på DGS denna måndagsmorgon (05.28):
Allt skedde exakt och med pedantisk noggrannhet enligt uppifrån givna instruktioner. Inga avvikelser fick ske ty alla T-Fordar skulle liksom all ärendehantering vara identiskt lika. Det som vårt samhälle kallar rättvisa är ibland snubblande nära byråkrati. Byråkratin är, enligt Webers idealmodell, pedantisk, effektiv och snabb. Framför allt säkerställer den att de anställda inte tar några initiativ. De har en inkorg och en utkorg.
Byråkraten må vara begåvad och välutbildad men gör inget oväntat, tar inga risker och följer strikt sitt regelverk. Han kan vara tråkig och inskränkt som människa men det behöver inte alls vara till hans nackdel i karriären.
Systemet vill inte ha mer än en och annan medarbetare som tänker själv
.”

Här kommer kanske den tanke som fick mig att börja skriva ”Finns det någon byråkrat inom t ex skolorna i Vingåker som tänker själv?”
Som (som jag) har läst den här boken och framfört åsikter om skolornas verksamhet?

Har jag inte hört talas om…

PS – för övrigt kan du – här – se en synnerligen intressant video (på Youtube) där Stefan Sauk framför åsikter som är värda att beakta…