Kategorier
Bjarne Wilmarsgård Politik

Läser och får funderingar…

Kännetecknande för socialister, liberalister och klimatalarmister är att de inte förstår vad som identifierar begreppet tillväxt. De predikar ständigt att tillväxt innebär att vi gör slut på jordens resurser medan det i själva verket är precis tvärtom.

Tillväxt betyder att vi lär oss att utnyttja jordens resurser på ett effketivare sätt. En Jaguar av -59 års modell drog 3 liter bensin per mil och gav 150 Hk. Idag får man 200 hk på 20 % av det.

För hundrafemtio år sedan kunde jordens resurser föda 1 miljard människor varav större delen befann sig i fattigdom. Idag finns det sju gånger så många personer med en fattigdomsprocent på nedåt tio.

Ovanstående är exempel på vad tillväxt är.

Jorden (och kanske även rymden) är betydligt mer resursrik än vi visste för bara några år sedan. Ökande kunskap om detta är tillväxt.

Medellängden på jordens människor har ökat med uppåt 20 % på hundra år. Det är också tillväxt (som beror på tillväxt).

De som predikar mot tillväxt vill begränsa antalet människor men öka sin egen makt över dem som finns. Anledningen är deras egen livsskräck.