Kategorier
Politik

Vems är felet?

Det är en fråga som många ställer sig idag när de ser hur politikerna trovärdigt försöker förhålla sig till den bistra verkligheten.
Journalisten Lotta Gröning, filosofie doktor och lektor i statsvetenskap har skrivit några tänkvärda rader värda att fundera kring.

”Sverige befinner sig i en demokratisk svacka och läget är allvarligt. Ansvaret vilar tungt på de 7 riksdagspartierna som i rädsla för SD och i brist på förtroende för sina väljare ser makten som det absoluta målet. När väljarna har visat sitt missnöje genom att rösta på SD slår eliten tillbaka. Alla SD-sympasitörer utmålas som rasister och SD har  isolerats från allt samarbete över partigränserna.
De finns förvisso med i utskotten men innehar ingen ordförandepost.

I valen formerar sig partierna i vänster- och högerblock och efter som man inte får egen majoritet manipulerar man demokratin genomallianser. Det första misstaget var decemberöverenskommelsen DÖ som slutade i allmän kaos och stort missnöje bland väljarna och en storframgång för SD.
Vårt nya demokratiska problem är Januariöverenskommelsen, Jöken som chockade väljarna. S och L tappar väljare, moderaterna blev de största förlorarna samtidigt som SD uppvisar rekordsiffror.

Vad beror denna utveckling på och hur skall det sluta?
Regeringen har enligt Sifo lågt förtroende i väljarkåren. Hela 62% misstror den. Det innebär att inte bara trovärdigheten är ruckad utan också att regeringens auktoritet som beslutsfattare och ledare är försvagad. Det är i ett läge där klyftorna i samhället är stora, där människorna känner att tryggheten urholkats, där rättsstaten och polis har problem och gängkriminalitet råder.

Vi lever i en ny tid där det krävs djupgående kunskap, sociala förmågor och kommunikation för att lyckas i samhället. I en tid där väljarna söker sig nya vägar, bildar nya grupper och skaffar sig de kunskaper de behöver. Det kräver mer av politiska företrädare. Det är inte lika lätt längre att köra överväljarna majoritetsvalen till trots.

Sedan SD kom in i riksdagen har trovärdigheten för politikerna urholkats och regeringsbildningen försvårats. Frågan bör ställas. Vems är felet?
Är det väljarnas?
Sveriges demokrati har setts som en av de bästa i världen.
Vi får hoppas att vi kan återta den positionen.”

Nog är frågorna kring rikspolitiken mer intressanta än de som kan tänkas avhandlas av våra lokala politiker.
Åke